{"id":"1189","titol":"Trànsit a les vies urbanes de Barcelona en dia feiner","descripcio":"Intensitat Mitjana diària (IMD) de vehicles circulant a les vies urbanes de Barcelona en dia feiner.","unitats":"[vehicles/dia]","font":"Ajuntament de Barcelona.","nota":"El valor indicat és la mitjana de la Intensitat Mitjana Diària (IMD) mesurada en les diferents estacions detectores en dia laborable.","ultima_actualitzacio":"2019-11-19","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1189","variables":["Anys","Tipus de via","Punt d'aforament"],"Anys":{"2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018"},"Tipus de via":{"1":"Vies en direcció mar-muntanya  ","2":"Accessos     ","3":"Vies transversals","4":"Rondes"},"Punt d'aforament":{"1":"Carrer d'Entença","2":"Carrer de Numància","3":"Carrer Aribau","4":"Carrer de Muntaner","5":"Carrer de Balmes","6":"Av. Diagonal","7":"Av. Meridiana","8":"Gran Via de les Corts Catalanes","9":"Carrer d'Aragó","10":"Ronda del mig","11":"Carrer de Mallorca","12":"Carrer de València","13":"Ronda de Dalt","14":"Ronda de Litoral"},"valors":[["2014","1","1","12461"],["2014","1","2","27669"],["2014","1","3","24374"],["2014","1","4","30918"],["2014","1","5","33770"],["2014","2","6","61158"],["2014","2","7","62797"],["2014","3","8","57825"],["2014","3","9","72087"],["2014","3","10","41537"],["2014","3","11","25430"],["2014","3","12","33035"],["2014","4","13","144821"],["2014","4","14","91754"],["2015","1","1","13184"],["2015","1","2","27999"],["2015","1","3","24413"],["2015","1","4","28247"],["2015","1","5","34612"],["2015","2","6","63324"],["2015","2","7","60765"],["2015","3","8","60888"],["2015","3","9","73975"],["2015","3","10","44892"],["2015","3","11","21512"],["2015","3","12","30824"],["2015","4","13","150435"],["2015","4","14","92536"],["2016","1","1","13341"],["2016","1","2","29553"],["2016","1","3","24118"],["2016","1","4","27445"],["2016","1","5","34914"],["2016","2","6","64490"],["2016","2","7","58966"],["2016","3","8","58766"],["2016","3","9","74534"],["2016","3","10","44717"],["2016","3","11","22509"],["2016","3","12","31444"],["2016","4","13","148612"],["2016","4","14","93664"],["2017","1","1","12624"],["2017","1","2","29068"],["2017","1","3","23781"],["2017","1","4","26704"],["2017","1","5","34545"],["2017","2","6","65528"],["2017","2","7","58462"],["2017","3","8","58248"],["2017","3","9","76864"],["2017","3","10","45084"],["2017","3","11","21942"],["2017","3","12","31758"],["2017","4","13","149358"],["2017","4","14","93330"],["2018","1","1","13340"],["2018","1","2","29616"],["2018","1","3","23741"],["2018","1","4","25940"],["2018","1","5","35594"],["2018","2","6","63446"],["2018","2","7","56797"],["2018","3","8","58983"],["2018","3","9","84561"],["2018","3","10","44565"],["2018","3","11","16876"],["2018","3","12","31564"],["2018","4","13","157397"],["2018","4","14","89838"]]}