{"id":"1315","titol":"Trànsit de passatgers per via marítima","descripcio":"Nombre de passatgers d'entrada i sortida per via marítima, al Port de Barcelona i al total de ports estatals.","unitats":"[Passatgers]","font":"Ministerio de Fomento.","nota":"Ministerio de Fomento. Dades del període 1992-2005


