{"id":"1524","titol":"Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox","descripcio":"Nombre d'estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox.","unitats":"[Estacions]","font":"Bicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.","nota":"Dades del 2019 fins al 30 de juny","ultima_actualitzacio":"2019-07-18","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1524","variables":["Anys","Servei","Tipus de propulsió"],"Anys":{"2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018"},"Servei":{"1":"Bicing","2":"Bicibox"},"Tipus de propulsió":{"1":"Mecànica","2":"Elèctrica"},"valors":[["2007","1","2","0"],["2008","1","2","0"],["2009","1","2","0"],["2010","1","1","420"],["2010","1","2","0"],["2011","1","2","0"],["2012","1","1","420"],["2012","1","2","0"],["2013","1","2","0"],["2014","1","1","420"],["2014","1","2","0"],["2014","2","1","129"],["2015","2","1","142"],["2015","2","2","46"],["2016","1","1","420"],["2016","2","1","156"],["2016","2","2","46"],["2017","1","1","420"],["2017","2","1","156"],["2017","2","2","46"],["2018","1","1","420"],["2018","2","1","167"],["2018","2","2","46"]]}