{"id":"1526","titol":"Abonats al servei Bicing","descripcio":"Nombre d'abonats al servei Bicing i Bicing el├Ęctric.","unitats":"[Abonats]","font":"Bicing.","nota":"Dades Anuals a 31 de desembre","ultima_actualitzacio":"2019-11-15","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1526","variables":["Anys","Servei"],"Anys":{"2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018"},"Servei":{"1":"Bicing","2":"Bicing el├Ęctric"},"valors":[["2007","1","101575"],["2007","2","0"],["2008","1","181962"],["2008","2","0"],["2009","1","182062"],["2009","2","0"],["2010","1","117523"],["2010","2","0"],["2011","1","121819"],["2011","2","0"],["2012","1","113787"],["2012","2","0"],["2013","1","98786"],["2013","2","0"],["2014","1","96252"],["2014","2","0"],["2015","1","95537"],["2015","2","5153"],["2016","1","102353"],["2016","2","7784"],["2017","1","106688"],["2017","2","9174"],["2018","1","102323"],["2018","2","0"]]}