{"id":"1526","titol":"Abonats al servei Bicing","descripcio":"Nombre d'abonats al servei Bicing i Bicing elèctric.","unitats":"[Abonats]","font":"Bicing.","nota":"Dades Anuals a 31 de desembre.
Els usuaris del Bicing elèctric poden utilitzar tb el servei normal de Bicing.
Actualment no es distingeixene els usuaris de Bicing dels de Bicing elèctric","ultima_actualitzacio":"2020-09-14","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1526","variables":["Anys","Servei"],"Anys":{"2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"Servei":{"1":"Bicing","2":"Bicing elèctric","3":"Total"},"valors":[["2007","1","101575"],["2007","2","0"],["2007","3","101575"],["2008","1","181962"],["2008","2","0"],["2008","3","181962"],["2009","1","182062"],["2009","2","0"],["2009","3","182062"],["2010","1","117523"],["2010","2","0"],["2010","3","117523"],["2011","1","121819"],["2011","2","0"],["2011","3","121819"],["2012","1","113787"],["2012","2","0"],["2012","3","113787"],["2013","1","98786"],["2013","2","0"],["2013","3","98786"],["2014","1","96252"],["2014","2","0"],["2014","3","96252"],["2015","1","95537"],["2015","2","5153"],["2015","3","100690"],["2016","1","102353"],["2016","2","7784"],["2016","3","110137"],["2017","1","106688"],["2017","2","9174"],["2017","3","115862"],["2018","1","102323"],["2018","2","0"],["2018","3","102323"],["2019","1","113796"],["2019","2","0"],["2019","3","113796"]]}