{"id":"1784","titol":"Índex de denúncia","descripcio":"Fets delictius que s'han denunciat","unitats":"Percentatge de fets delictius","font":"IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2007-2016","nota":"","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1784","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["122","1","2007","45.7"],["122","1","2008","42.9"],["122","1","2009","42.7"],["122","1","2010","40.2"],["122","1","2011","41.5"],["122","1","2012","41.0"],["122","1","2013","37.7"],["122","1","2014","46.5"],["122","1","2015","25.5"],["122","1","2016","24.8"],["122","1","2017","26.3"],["122","1","2018","25.5"],["122","1","2019","22.3"]]}