{"id":"1786","titol":"Percepció d'inseguretat al barri","descripcio":"Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat).","unitats":"Percentatge de població de 16 anys i més","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1786","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["122","1","2004","19.6"],["122","1","2005","18.9"],["122","1","2006","19.6"],["122","1","2007","18.2"],["122","1","2008","16.6"],["122","1","2009","16.4"],["122","1","2010","17.5"],["122","1","2011","17.2"],["122","1","2012","15.5"],["122","1","2013","16.4"],["122","1","2014","14.5"],["122","1","2015","17.8"],["122","1","2016","20.1"],["122","1","2017","15.9"],["122","1","2018","15.1"],["122","1","2019","20.6"]]}