{"id":"1879","titol":"Índex de victimització segons ciutat","descripcio":"Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat) segons ciutat gran de l'AMB.","unitats":"Percentatge de població de 16 anys i més","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1879","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"105":{"8015":"Badalona","8019":"Barcelona","8073":"Cornellà de Llobregat","8101":"Hospitalet de Llobregat, l'","8200":"Sant Boi de Llobregat","8205":"Sant Cugat del Vallès","8245":"Santa Coloma de Gramenet"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["105","8015","2004","15.7"],["105","8015","2005","15.6"],["105","8015","2006","13.1"],["105","8015","2007","17.2"],["105","8015","2008","16.9"],["105","8015","2009","15.9"],["105","8015","2010","20.7"],["105","8015","2011","21.0"],["105","8015","2012","22.6"],["105","8015","2013","25.1"],["105","8015","2014","20.0"],["105","8015","2015","21.7"],["105","8015","2016","17.9"],["105","8015","2017","24.0"],["105","8015","2018","24.4"],["105","8015","2019","23.5"],["105","8019","2004","19.9"],["105","8019","2005","20.2"],["105","8019","2006","20.7"],["105","8019","2007","21.1"],["105","8019","2008","20.3"],["105","8019","2009","20.1"],["105","8019","2010","25.6"],["105","8019","2011","24.8"],["105","8019","2012","24.2"],["105","8019","2013","25.3"],["105","8019","2014","20.8"],["105","8019","2015","23.7"],["105","8019","2016","23.3"],["105","8019","2017","24.9"],["105","8019","2018","25.6"],["105","8019","2019","31.8"],["105","8073","2004","15.5"],["105","8073","2005","15.7"],["105","8073","2006","14.1"],["105","8073","2007","13.5"],["105","8073","2008","12.8"],["105","8073","2009","12.4"],["105","8073","2010","16.9"],["105","8073","2011","20.8"],["105","8073","2012","19.7"],["105","8073","2013","19.2"],["105","8073","2014","16.5"],["105","8073","2015","17.3"],["105","8073","2016","19.1"],["105","8073","2017","18.2"],["105","8073","2018","19.6"],["105","8073","2019","18.5"],["105","8101","2004","16.8"],["105","8101","2005","16.2"],["105","8101","2006","12.4"],["105","8101","2007","16.7"],["105","8101","2008","19.5"],["105","8101","2009","18.2"],["105","8101","2010","22.7"],["105","8101","2011","21.1"],["105","8101","2012","23.3"],["105","8101","2013","22.3"],["105","8101","2014","18.0"],["105","8101","2015","22.6"],["105","8101","2016","22.9"],["105","8101","2017","23.4"],["105","8101","2018","22.6"],["105","8101","2019","21.9"],["105","8200","2004","14.2"],["105","8200","2005","16.4"],["105","8200","2006","9.8"],["105","8200","2007","15.8"],["105","8200","2008","14.2"],["105","8200","2009","11.3"],["105","8200","2010","13.3"],["105","8200","2011","20.2"],["105","8200","2012","11.9"],["105","8200","2013","16.7"],["105","8200","2014","13.9"],["105","8200","2015","19.5"],["105","8200","2016","21.0"],["105","8200","2017","20.2"],["105","8200","2018","20.3"],["105","8200","2019","17.9"],["105","8205","2004","22.1"],["105","8205","2005","11.6"],["105","8205","2006","18.6"],["105","8205","2007","17.2"],["105","8205","2008","20.1"],["105","8205","2009","18.2"],["105","8205","2010","22.9"],["105","8205","2011","14.9"],["105","8205","2012","21.9"],["105","8205","2013","25.7"],["105","8205","2014","16.7"],["105","8205","2015","21.1"],["105","8205","2016","16.9"],["105","8205","2017","22.6"],["105","8205","2018","20.9"],["105","8205","2019","24.9"],["105","8245","2004","16.4"],["105","8245","2005","18.5"],["105","8245","2006","15.2"],["105","8245","2007","14.6"],["105","8245","2008","12.2"],["105","8245","2009","17.7"],["105","8245","2010","17.4"],["105","8245","2011","20.1"],["105","8245","2012","17.6"],["105","8245","2013","21.1"],["105","8245","2014","16.4"],["105","8245","2015","17.7"],["105","8245","2016","19.6"],["105","8245","2017","22.2"],["105","8245","2018","22.5"],["105","8245","2019","24.7"]]}