{"id":"1931","titol":"Situacions problemàtiques als barris","descripcio":"Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt)","unitats":"Percentatge de població","font":"IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2016","nota":"* Problemes amb els turistes o apartaments turístics
* Conflictes/baralles als carrers, places, etc.
* Conflictes amb els veïns de l'escala
* Vandalisme, destrosses a l'espai públic o el mobiliari urbà
* Manteniment deficient de l'espai públic o el mobiliari urbà
* Soroll provocat per persones al carrer o a les places
* Persones que demanen al carrer, sense sostre, recollidors de deixalles, venda ambulant
* Brutícia als carrers i places, escombraries fora de lloc","ultima_actualitzacio":"2017-11-29","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1931","variables":["Àmbits","Anys","Problema","Qualificació"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2016":"2016","2017":"2017"},"Problema":{"1":"Problemes amb turistes o apartaments turístics ","2":"Conflictes/baralles als carrers, places, etc.","3":"Conflictes amb els veïns de l'escala","4":"Destrosses a l'espai públic o al mobiliari urbà","5":"Manca de manteniment a l'espai públic","6":"Soroll provocat per persones al carrer o a places","7":"Presència de recollidors de deixalles, pidolaires ","8":"Brutícia als carrers, escombraries fora de lloc "},"Qualificació":{"1":"Gens","2":"Poc","3":"Bastant","4":"Molt","5":"NS/NC"},"valors":[["122","1","2016","1","1","77.0"],["122","1","2016","1","2","12.6"],["122","1","2016","1","3","3.4"],["122","1","2016","1","4","2.5"],["122","1","2016","1","5","4.4"],["122","1","2016","2","1","38.4"],["122","1","2016","2","2","42.9"],["122","1","2016","2","3","10.9"],["122","1","2016","2","4","5.1"],["122","1","2016","2","5","2.6"],["122","1","2016","3","1","45.9"],["122","1","2016","3","2","33.0"],["122","1","2016","3","3","13.5"],["122","1","2016","3","4","5.3"],["122","1","2016","3","5","2.4"],["122","1","2016","4","1","21.8"],["122","1","2016","4","2","47.6"],["122","1","2016","4","3","21.0"],["122","1","2016","4","4","8.1"],["122","1","2016","4","5","1.4"],["122","1","2016","5","1","23.5"],["122","1","2016","5","2","44.0"],["122","1","2016","5","3","23.1"],["122","1","2016","5","4","7.2"],["122","1","2016","5","5","2.2"],["122","1","2016","6","1","29.2"],["122","1","2016","6","2","38.9"],["122","1","2016","6","3","20.9"],["122","1","2016","6","4","10.0"],["122","1","2016","6","5","1.0"],["122","1","2016","7","1","25.8"],["122","1","2016","7","2","35.9"],["122","1","2016","7","3","24.8"],["122","1","2016","7","4","12.0"],["122","1","2016","7","5","1.4"],["122","1","2016","8","1","19.6"],["122","1","2016","8","2","36.8"],["122","1","2016","8","3","27.1"],["122","1","2016","8","4","15.7"],["122","1","2016","8","5","0.6"],["122","1","2017","1","1","72.6"],["122","1","2017","1","2","16.1"],["122","1","2017","1","3","5.0"],["122","1","2017","1","4","3.9"],["122","1","2017","1","5","2.3"],["122","1","2017","2","1","37.5"],["122","1","2017","2","2","45.9"],["122","1","2017","2","3","10.6"],["122","1","2017","2","4","4.2"],["122","1","2017","2","5","1.6"],["122","1","2017","3","1","48.2"],["122","1","2017","3","2","33.8"],["122","1","2017","3","3","11.4"],["122","1","2017","3","4","4.6"],["122","1","2017","3","5","1.6"],["122","1","2017","4","1","22.5"],["122","1","2017","4","2","47.5"],["122","1","2017","4","3","21.7"],["122","1","2017","4","4","7.0"],["122","1","2017","4","5","1.2"],["122","1","2017","5","1","24.8"],["122","1","2017","5","2","44.4"],["122","1","2017","5","3","22.8"],["122","1","2017","5","4","6.2"],["122","1","2017","5","5","1.4"],["122","1","2017","6","1","30.2"],["122","1","2017","6","2","38.2"],["122","1","2017","6","3","20.8"],["122","1","2017","6","4","9.8"],["122","1","2017","6","5","0.8"],["122","1","2017","7","1","23.6"],["122","1","2017","7","2","37.1"],["122","1","2017","7","3","25.8"],["122","1","2017","7","4","12.4"],["122","1","2017","7","5","0.7"],["122","1","2017","8","1","22.4"],["122","1","2017","8","2","37.8"],["122","1","2017","8","3","26.3"],["122","1","2017","8","4","12.8"],["122","1","2017","8","5","0.6"]]}