{"id":"1938","titol":"Índex de denúncia segons àmbit delictiu","descripcio":"Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat) segons àmbit delictiu.","unitats":"Percentatge de fets delictius","font":"IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-2016","nota":"","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1938","variables":["Àmbits","Anys","Àmbits delictius"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"Àmbits delictius":{"1":"Seguretat personal","2":"Vehicle","3":"Domicili","4":"Segona residència","5":"Negoci, botiga o taller","6":"Total"},"valors":[["122","1","2015","1","22.0"],["122","1","2015","2","22.5"],["122","1","2015","3","41.4"],["122","1","2015","4","51.3"],["122","1","2015","5","37.4"],["122","1","2015","6","25.5"],["122","1","2016","1","21.2"],["122","1","2016","2","22.8"],["122","1","2016","3","41.5"],["122","1","2016","4","38.4"],["122","1","2016","5","41.3"],["122","1","2016","6","24.8"],["122","1","2017","1","22.4"],["122","1","2017","2","23.1"],["122","1","2017","3","42.7"],["122","1","2017","4","50.4"],["122","1","2017","5","43.9"],["122","1","2017","6","26.3"],["122","1","2018","1","21.6"],["122","1","2018","2","23.4"],["122","1","2018","3","50.2"],["122","1","2018","4","60.3"],["122","1","2018","5","16.2"],["122","1","2018","6","25.5"],["122","1","2019","1","18.1"],["122","1","2019","2","24.7"],["122","1","2019","3","40.3"],["122","1","2019","4","52.2"],["122","1","2019","5","27.2"],["122","1","2019","6","22.3"]]}