Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Contractació laboral per sexe i tipus de contracte
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Contractes registrats per sexe i tipus de contracte.
Unitat: contractes
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit: AMB
Tipus contracte
2017
2018
2019
2020
Inicials indefinits
162.463
184.945
169.348
111.578
Inicials temporals
1.400.860
1.473.474
1.481.942
879.040
Convertits a indefinits
64.732
69.929
75.217
52.201
Total
1.628.055
1.728.348
1.726.507
1.042.819
Nota: El total de l'any fa referència als contractes acumulats entre el gener i el desembre a excepció de 2005 que fa referència als contractes acumulats entre el maig i el desembre.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
Darrera actualització: 13-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
RMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Sexe
Sexe
Tipus contracte
Tipus contracte
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona