Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Aturats registrats per edat i sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Aturats registrats per edat i sexe. L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques.
Unitat: persones
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit: AMB
Edat
2017
2018
2019
2020
menys de 25 anys
9.621
9.836
9.748
14.063
entre 25 i 44 anys
66.892
62.001
61.397
87.273
més de 45 anys
88.319
82.615
82.692
100.763
Totes les edats
164.832
154.452
153.837
202.099
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
Darrera actualització: 08-04-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Edat
Edat
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona