Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Aturats registrats per edat i sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Aturats registrats per edat i sexe. L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques.
Unitat: persones
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit: AMB
Edat
2020
2021
2022
2023
menys de 25 anys
14.063
6.597
6.714
7.210
entre 25 i 44 anys
87.273
52.077
49.446
51.057
més de 45 anys
100.763
84.377
80.409
80.098
Totes les edats
202.099
143.051
136.569
138.365
Font: 2005-2021: Servicio Público de Empleo Estatal i 2022 en endavant Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
Darrera actualització: 04-04-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Edat
Edat
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona