Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de recollida selectiva de residus municipals
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Relació entre Recollida Selectiva i Generació de residus municipal (%).
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: AMB
Any
Valor
2000
13,36
2001
14,50
2002
17,86
2003
21,44
2004
23,26
2005
26,57
2006
27,12
2007
30,92
2008
30,19
2009
33,75
2010
37,32
2011
36,41
2012
35,22
2013
33,81
2014
34,12
2015
34,02
2016
33,93
Font: Idescat.
Darrera actualització: 06-06-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
RMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona