Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Emissions de CO2 del consum elèctric per sector
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Emissions de CO2 derivades del consum elèctric per sector.
Unitat: Tones de CO2
Nom Àmbit: AMB
Sector
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Industrial
778.481
969.174
979.522
758.850
775.899
719.423
Terciari
1.444.893
1.851.820
1.930.304
1.526.731
1.543.736
1.850.772
Usos domèstics
938.608
1.145.746
1.233.967
853.582
821.258
986.391
Altres usos
164.379
205.228
201.808
139.862
139.557
190.092
Total
3.326.360
4.171.969
4.345.602
3.279.025
3.280.450
3.746.677
Nota: Pels càlculs de les emissions del consum elèctric s’ha utilitzat el MIX elèctric Espanyol. Per anys anteriors al 2005, s'tilitza els mix contant de 2005.
Font: IERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia i Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Darrera actualització: 07-02-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona