Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Generació d'energia elèctrica per tipologia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Producció bruta d'energia elèctrica.
Unitat: MWh
Nom Àmbit: AMB
Any: 2009
Forma de generació d'energia
2009
Abocadors
N.D.
Centrals tèrmiques convencionals de servei públic
N.D.
Cicles combinats de gas natural servei públic
4.265.002,0
Cogeneració i grups electrògens
740.615,0
Ecoparcs
N.D.
EDAR
189.560,0
Fotovoltaica
14.000,0
Hidràulica
N.D.
Residus industrials no renovables
N.D.
RSU
N.D.
Font: Institut Català d'Energia.
Darrera actualització: 16-04-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Forma de generació d'energia
Forma de generació d'energia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona