Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Parc de vehicles censat a Catalunya. Sèrie històrica
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre total de vehicles motoritzats censats a Catalunya, per tipologia, amb desagració territorial per província, comarca, àrea metropolitana i/o municipi.
Unitat: [Vehicles]
Nom Àmbit: AMB
Tipologia de vehicle
2014
2015
2016
2017
2018
Turismes
1.201.521
1.209.047
1.224.057
1.236.249
1.241.873
Motocicletes
353.548
365.436
380.451
391.531
403.195
Camions i furgonetes
215.855
215.697
216.924
214.394
214.867
Tractors industrials
6.098
6.199
6.378
6.516
6.508
Autobusos i altres
40.730
40.680
40.585
41.195
42.285
Total vehicles
1.817.752
1.837.059
1.868.395
1.889.885
1.908.728
Nota: Sense ciclomotors.
Font: Idescat.
Darrera actualització: 19-11-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia de vehicle
Tipologia de vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona