Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Trànsit de passatgers per via marítima
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de passatgers d'entrada i sortida per via marítima, al Port de Barcelona i al total de ports estatals.
Unitat: [Passatgers]
Any
Mes
Total ports Espanya
Port de Barcelona
2017Gener
1.645.227
108.409
Febrer
1.474.942
112.974
Març
1.796.563
175.809
Abril
2.720.853
367.732
Maig
2.677.700
390.523
Juny
2.845.605
420.657
Juliol
4.395.027
539.283
Agost
5.297.863
643.312
Setembre
3.762.058
487.431
Octubre
3.023.533
446.404
Novembre
2.142.352
258.265
Desembre
2.246.606
187.070
2018Gener
1.880.324
150.272
Febrer
1.694.828
140.079
Març
2.204.389
211.747
Abril
2.854.508
424.040
Maig
2.742.619
404.585
Juny
3.045.051
456.735
Juliol
4.450.582
571.151
Agost
5.525.824
646.219
Setembre
4.003.151
534.021
Octubre
3.186.745
505.381
Novembre
2.238.734
275.826
Desembre
2.225.373
173.576
2019Gener
2.002.953
154.840
Febrer
1.739.704
136.897
Nota: Ministerio de Fomento. Dades del període 1992-2005


Port de Barcelona. Dades des del 2006.
Font: Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 18-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Port
Port
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona