Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del transport públic col·lectiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, per operador.
Unitat: [Milions de viatges]
Servei
2017
2018
2019
Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB)
390,4
407,5
411,9
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
84,3
87,2
91,1
Rodalies de Catalunya (Renfe)
113,4
116,1
119,3
Tramvia metropolità
28,0
29,1
29,8
Total transport ferroviari
616,1
639,9
652,1
Autobús de Barcelona (Transports de Barcelona, TB)
202,0
207,5
215,4
Autobús AMB
90,0
95,8
102,8
Autobús (Generalitat de Catalunya)
35,8
38,8
41,4
Altres autobusos urbans
41,2
42,9
44,7
Total transport en autobús
369,0
385,0
404,3
Total transport públic col·lectiu
985,1
1.024,9
1.056,4
Total TMB
592,4
615,0
627,3
Nota: A partir del 2015 l'àmbit de l'STI s'amplia a les comarques d'Osona, Berguedà i Ripollès.
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona