Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Establiments hotelers
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Establiment que presta servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents. S'hi inclouen les modalitats d'hotel i hostal o pensió.

Hotels: Establiment hoteler que presta el servei d'allotjament en unitats d'allotjament i que, tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia. Es classifiquen en set categories, que són identificades per estrelles: una estrella o bàsic, dues estrelles, tres estrelles, quatre estrelles, quatre estrelles superior, cinc estrelles i "GL" o gran luxe.

Hostal: Establiment hoteler que presta el servei d'allotjament en habitacions que, per la dimensió, l'estructura o les característiques de l'establiment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels. Els establiments del "grup d'hostals o pensions" es classifiquen en una categoria única. S'hi inclouen les fondes i els hostals.
Unitat: establiments hotelers
Nom Àmbit: AMB
Tipus d'establiments
2015
2016
2017
2018
Hotel 1 estrella
56
59
57
59
Hotel 2 estrelles
57
60
63
66
Hotel 3 estrelles
149
144
145
144
Hotel 4 estrelles
172
181
184
186
Hotel 4 estrelles superior
28
30
35
37
Hotel 5 estrelles
15
17
19
19
Hotels Gran luxe
16
17
18
21
Hostals i pensions
307
315
317
319
Total establiments
800
823
838
851
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Darrera actualització: 18-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus d'establiments
Tipus d'establiments
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona