Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei Bicing
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges efectuats amb el servei Bicing (bicicletes mecàniques o elèctriques).
Unitat: [Viatges]
Mes
2017
2018
2019
Gener
1.025.807
1.045.724
842.455
Febrer
1.129.702
853.375
843.131
Març
1.342.093
1.033.314
1.011.079
Abril
1.149.276
1.118.229
1.034.141
Maig
1.463.944
1.252.756
1.219.669
Juny
1.360.560
1.248.458
1.205.838
Juliol
1.211.578
1.194.864
1.273.804
Agost
973.354
918.412
1.050.111
Setembre
1.146.897
1.096.008
1.207.306
Octubre
1.293.646
1.150.340
1.384.891
Novembre
1.185.019
1.000.840
1.159.738
Desembre
872.957
847.820
977.521
Font: Bicing.
Darrera actualització: 02-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona