Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei Bicing
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges efectuats amb el servei Bicing (bicicletes mecàniques o elèctriques).
Unitat: [Viatges]
Mes
2017
2018
Gener
1.025.807
1.045.724
Febrer
1.129.702
853.375
Març
1.342.093
1.033.314
Abril
1.149.276
1.118.229
Maig
1.463.944
1.252.756
Juny
1.360.560
1.248.458
Juliol
1.211.578
1.194.864
Agost
973.354
918.412
Setembre
1.146.897
1.096.008
Octubre
1.293.646
1.150.340
Novembre
1.185.019
1.000.840
Desembre
872.957
847.820
Font: Bicing.
Darrera actualització: 18-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona