Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Abonats al servei Bicibox i e-Bicibox
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de persones abonades al servei Bicibox i e-Bicibox.
Unitat: [Abonats]
Mes
Bicibox
e-Bicibox
2018
2019
2018
2019
Gener
10.024
12.272
0
0
Febrer
10.149
12.422
0
139
Març
10.277
12.635
0
252
Abril
10.465
12.791
0
313
Maig
10.712
13.001
0
364
Juny
10.935
13.136
0
402
Juliol
11.117
13.306
0
427
Agost
11.325
13.470
0
448
Setembre
11.660
13.797
0
480
Octubre
11.902
14.043
0
510
Novembre
12.042
14.168
0
519
Desembre
12.114
14.234
0
538
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona