Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa d'atur per sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa d'atur és la relació que existeix entre la població desocupada i la població activa.
Metodologia:
La seva fórmula de càlcul és la següent: Taxa d'atur = (població desocupada / població activa) * 100.
Unitat: tant per cent
Nom Àmbit: Barcelona
Any
Trimestre
Home
Dona
Ambdós sexes
2015Primer trimestre
19,8
19,4
19,6
Segon trimestre
18,0
20,0
19,0
Tercer trimestre
16,5
18,0
17,2
Quart trimestre
16,0
18,5
17,1
2016Primer trimestre
15,9
18,3
17,1
Segon trimestre
14,1
17,3
15,7
Tercer trimestre
13,7
15,5
14,5
Quart trimestre
13,7
15,8
14,7
2017Primer trimestre
13,5
15,9
14,7
Segon trimestre
12,1
14,1
13,0
Tercer trimestre
11,6
13,6
12,6
Quart trimestre
11,4
12,9
12,1
2018Primer trimestre
10,9
12,3
11,6
Segon trimestre
10,7
11,1
10,9
Tercer trimestre
10,6
10,5
10,5
Quart trimestre
10,3
12,4
11,3
2019Primer trimestre
10,7
11,2
10,9
Segon trimestre
10,8
11,1
10,9
Tercer trimestre
10,5
12,1
11,3
Quart trimestre
9,8
11,1
10,5
Nota: Informaci� de les dades corresponent a la base poblacional 2011.
Font: IERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.
Darrera actualització: 13-06-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Província
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Trimestres
Trimestre
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona