Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Treballadors afiliats a la S.S en activitats comercials
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms dedicats a la venda i reparació vehicles de motor, al comerç a l'engròs i intermediaris i al comerç al detall.
Unitat: persones
Règim: Total
Nom Àmbit: AMB
Tipus activitat
2020
2021
2022
2023
Venda i reparació de vehicles de motor
18.435
17.844
18.379
18.931
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç
106.478
108.656
113.809
116.138
Comerç al detall
160.867
164.606
167.116
156.930
Total
285.780
291.106
299.304
291.999
Nota: L'activitat econòmica es classifica segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Darrera actualització: 13-03-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
RMB
Província
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipus activitat
Tipus activitat
Règim
Règim
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona