Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de victimització segons àmbit delictiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que ha estat víctima d'algun fet segons àmbit delictiu.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Àmbit seguretat
2018
2019
2020
2021
2022
Seguretat personal
15,5
17,7
18,8
13,3
14,0
Vehicle
7,6
8,0
8,1
6,2
7,2
Domicili
3,2
4,0
3,7
2,9
3,1
Segona residència
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
Negoci, botiga o taller
0,6
1,0
0,8
0,5
0,6
Font: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB).
Darrera actualització: 17-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Àmbit seguretat
Àmbit seguretat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona