Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de denúncia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Fets delictius que s'han denunciat.
Unitat: Percentatge de fets delictius
Nom Àmbit: AMB
2016
2017
2018
2019
24,8
26,3
25,5
22,3
Font: IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2007-2016.
Darrera actualització: 05-12-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona