Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Matriculacions segons tipologia de vehicle, tipus de propulsió i municipi. Catalunya
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Vehicles matriculats a Catalunya segons tipologia de vehicle, tipus de propulsió i municipi.
Unitat: [Vehicles]
Nom Àmbit: AMB
Any: 2018
Tipologia de vehicle
Dièsel
Gasolina
Gas Natural Comprimit
Elèctric
Gas Liquat de Petroli
Gas Natural Liquat
Altres
Sense Especificar
Total
Autobusos
273
0
81
9
0
0
0
0
363
Camions fins a 3500 kg
2.760
145
14
30
47
0
0
0
2.996
Camions de més de 3500 kg
536
0
26
8
1
0
0
0
571
Ciclomotors
21
1.067
0
1.863
0
0
0
0
2.951
Furgonetes
2.190
67
25
61
58
0
0
0
2.401
Motocicletes
5
22.224
0
701
0
0
0
0
22.930
Altres vehícles
737
111
0
176
8
0
0
622
1.654
Remolcs
0
0
0
0
0
0
0
228
228
Semi-remolcs
0
0
0
0
0
0
0
167
167
Tractors industrials
269
5
0
2
0
7
0
0
283
Turismes
16.681
43.351
435
867
1.466
0
1
101
62.902
Total
23.472
66.970
581
3.717
1.580
7
1
1.118
97.446
Nota: Les dades de 2016 i 2017 son provisionals.
Font: Dirección General de Tráfico.
Darrera actualització: 18-09-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
RMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Tipologia de vehicle
Tipologia de vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona