Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de victimització segons ciutat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat) segons ciutat gran de l'AMB.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit
2015
2016
2017
2018
2019
Badalona
21,7
17,9
24,0
24,4
23,5
Barcelona
23,7
23,3
24,9
25,6
31,8
Cornellà de Llobregat
17,3
19,1
18,2
19,6
18,5
Hospitalet de Llobregat, l'
22,6
22,9
23,4
22,6
21,9
Sant Boi de Llobregat
19,5
21,0
20,2
20,3
17,9
Sant Cugat del Vallès
21,1
16,9
22,6
20,9
24,9
Santa Coloma de Gramenet
17,7
19,6
22,2
22,5
24,7
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 05-12-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona