Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de victimització segons fets
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Persones víctimes d'un delicte o intent de delicte segons fets.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Tipologia
2015
2016
2017
2018
2019
Índex de victimització de cotxe
0,05
0,04
0,07
0,05
0,07
Índex de victimització de moto
0,27
0,26
0,20
0,30
0,55
Índex de victimització de bicicleta
0,90
0,72
0,59
0,89
0,96
Robatori d'altres vehicles
0,08
0,02
0,00
0,06
0,05
Intent de robatori de vehicle
1,98
1,84
1,61
1,75
1,60
Robatori d'objectes de l'interior del vehicle
2,33
1,97
1,89
2,60
2,72
Robatori d'accessoris del vehicle
4,29
4,17
4,02
3,76
4,16
Robatori al domicili
1,28
1,21
1,20
1,63
1,74
Intent de robatori al domicili
1,74
1,59
1,97
1,88
2,44
Atracament a l'establiment
0,15
0,02
0,03
0,03
0,23
Intent d'atracament a l'establiment
0,10
0,00
0,06
0,02
0,03
Robatori a l'establiment
0,67
0,69
0,42
0,38
0,61
Intent de robatori a l'establiment
0,44
0,32
0,28
0,35
0,45
Robatori a la segona residència
0,72
0,58
0,78
0,57
0,51
Intent de robatori a la segona residència
0,50
0,46
0,42
0,44
0,42
Atracament amb força, intimidació i/o violència
0,71
0,36
0,61
0,84
1,35
Intent d'atracament força/intimidació/violència
0,61
0,47
0,67
0,55
1,07
Estrebada
0,74
0,83
0,83
1,03
2,05
Intent d'estrebada
1,05
1,05
1,23
1,16
2,07
Robatori de bossa, cartera o d'altres objectes
4,27
3,74
4,58
5,49
6,57
Intent de robatori bossa/cartera/altres objectes
3,72
3,35
3,17
3,50
5,62
Robatori de telèfon mòbil
1,84
1,90
1,95
3,00
3,19
Intent de robatori de telèfon mòbil
1,82
1,36
1,67
1,54
2,99
Robatori de dispositiu electrònic
0,23
0,12
0,19
0,30
0,59
Intent de robatori de dispositiu electrònic
0,20
0,10
0,18
0,25
0,23
Agressió física
0,60
0,54
0,48
0,63
0,62
Intent d'agressió física
0,62
0,64
0,65
0,80
0,90
Intimidacions, amenaces i/o coaccions
2,39
2,55
1,99
2,93
3,22
Agressió sexual o intent d'agressió sexual
N.D.
N.D.
0,27
0,35
0,43
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 15-05-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia
Tipologia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona