Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell de seguretat a la ciutat a les ciutats grans
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nivell de seguretat a la ciutat segons ciutat.
Unitat: Valoració mitjana
Nom Àmbit
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Badalona
6,0
5,6
4,8
5,9
5,4
5,4
Barcelona
6,2
5,2
5,2
5,6
5,4
5,3
Cornellà de Llobregat
7,0
6,8
6,5
6,6
6,6
6,6
Hospitalet de Llobregat, l'
6,2
6,2
5,8
6,0
5,9
5,5
Sant Boi de Llobregat
7,1
6,9
6,6
6,8
6,8
6,8
Sant Cugat del Vallès
7,4
6,7
7,0
7,2
7,2
7,3
Santa Coloma de Gramenet
6,4
5,9
5,3
5,6
5,9
5,9
Font: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB).
Darrera actualització: 01-12-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona