Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell de seguretat al barri
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració en uns escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) del nivell de seguretat al barri.
Unitat: Valoració mitjana
Nom Àmbit: AMB
2015
2016
2017
2018
2019
6,4
6,2
6,5
6,6
6,2
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 15-05-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona