Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell de seguretat al barri segons ciutat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració de la seguretat del barri de residència en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons ciutats grans de l'AMB.
Unitat: Valoració mitjana
Nom Àmbit
2016
2017
2018
2019
Badalona
5,8
6,1
6,0
5,7
Barcelona
6,3
6,5
6,4
5,9
Cornellà de Llobregat
6,7
6,9
7,0
6,9
Hospitalet de Llobregat, l'
5,6
5,8
6,2
6,2
Sant Boi de Llobregat
6,5
6,6
7,0
7,0
Sant Cugat del Vallès
7,0
6,8
7,1
6,5
Santa Coloma de Gramenet
6,0
6,3
6,8
6,1
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 15-05-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona