Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons territori
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons àmbit territorial.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit
2015
2016
2017
2018
2019
Barcelona
17,5
19,7
16,6
17,1
25,3
Besòs
21,5
26,3
21,2
17,0
25,8
Delta
15,1
17,9
10,8
8,3
10,6
Llobregat continu
18,3
20,3
17,7
13,4
12,8
Ordal Llobregat
17,1
16,4
11,7
9,0
13,9
Vallès-Collserola
18,2
16,6
11,5
9,4
13,5
Nota: Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet.
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 05-12-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits territorials metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona