Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons territori
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons àmbit territorial.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit
2017
2018
2019
Barcelona
16,6
17,1
25,3
Besòs
21,2
17,0
25,8
Delta
10,8
8,3
10,6
Llobregat continu
17,7
13,4
12,8
Ordal Llobregat
11,7
9,0
13,9
Vallès-Collserola
11,5
9,4
13,5
Nota: Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet.
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 05-12-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits territorials metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona