Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-09)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria del Carbó i al Règim Especial de Treballadors Autònoms per grans sectors econòmics (CCAE-09).
Unitat: persones
Règim: Total
Nom Àmbit: AMB
Sector
2016
2017
2018
2019
Agricultura
1.063
1.022
1.005
1.035
Indústria
157.769
162.113
163.119
160.800
Construcció
69.799
73.991
77.905
79.198
Serveis
1.365.364
1.412.398
1.459.155
1.492.632
No classificats
0
0
0
0
Total
1.593.995
1.649.524
1.701.184
1.733.665
Nota: L'activitat econòmica es classifica segons la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques 2009 (CCAE-2009). A partir de gener de 2008 el règim especial agrari per compte propi s'integra en el règim especial de treballadors autònoms. A partir de 2012 les dades del Règim General de la Seguretat Social no inclouen ni el Sistema Especial Agrari ni el Sistema Especial de Treballadors de la Llar, tot i que recentment han estat integrades a aquest règim.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
Darrera actualització: 17-11-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
RMB
Província
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Règim
Règim
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona