Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Evolució emissions de contaminants locals derivats de la mobilitat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Emissions dels contaminants locals diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) derivades de la mobilitat per tipus de vehicle.
Unitat: Tones/any.
Nom Àmbit: AMB
Mode
NO2
PM10
2010
2012
2010
2012
Turisme
1.245
1.442
378
341
Mercaderies lleugeres
873
914
326
300
Motocicletes
6
6
58
54
Mercaderies pesants
445
400
166
151
Autobusos/Autocars
161
116
39
28
Mode ferroviari
0
0
33
34
Font: IERMB a partir de dades d'MCRIT i de l’Institut Cerdà.
Darrera actualització: 07-06-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mode
Mode
Contaminant
Contaminant
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona