Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Sectors d'activitat econòmica creadors i destructors d'ocupació (CCAE-09)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria del Carbó i al Règim Especial de Treballadors Autònoms creadors i destructors d’ocupació per activitat econòmica (CCAE-09 a dos dígits). La creació o destrucció d’ocupació de cada any s’entén com la variació absoluta respecte l’any anterior entre els anys amb dades disponibles, és a dir, entre 2010 i 2017.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Activitat econòmica
Activitat econòmica
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona