Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Exportacions i importacions de la província de Barcelona per grans àmbits
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Exportacions i importacions de mercaderies de la província de Barcelona amb destinació i origen de/a UE-15, resta d'Europa, BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina), EEUU, Japó i la resta del món.
Unitat: euros
Nom Àmbit: Barcelona
Exportacions/importacions
Destí/origen
2016
2017
2018
2019
ExportacionsUE-15
29.370.120.567,0
29.733.029.785,0
30.370.965.442,0
31.807.298.977,0
Resta d'Europa
6.783.729.180,0
7.460.852.755,0
7.388.103.558,0
8.480.731.555,0
BRIC
2.163.931.418,0
2.480.157.325,0
2.462.212.292,0
2.443.525.341,0
EEUU
1.754.188.939,0
1.877.124.153,0
1.969.505.202,0
2.076.063.271,0
Japó
687.847.939,0
725.687.892,0
691.449.242,9
684.021.611,5
Resta del món
10.447.980.472,0
11.411.832.025,0
12.686.023.681,0
11.695.869.644,0
Total
51.207.798.515,0
53.688.683.935,0
55.568.259.417,9
57.187.510.399,5
ImportacionsUE-15
33.583.694.032,0
35.141.450.162,0
37.126.375.497,0
36.649.451.294,0
Resta d'Europa
8.147.897.909,0
8.481.155.509,0
9.458.062.699,0
9.103.294.202,0
BRIC
9.119.676.986,0
10.292.675.908,0
10.441.604.264,0
10.553.733.301,0
EEUU
2.192.705.659,0
2.171.626.184,0
2.474.837.633,0
2.896.519.990,0
Japó
1.745.864.020,0
1.933.752.923,0
1.818.043.450,0
1.799.714.086,0
Resta del món
9.987.121.501,0
11.000.472.512,0
12.525.241.494,0
13.704.134.824,0
Total
64.776.960.107,0
69.021.133.198,0
73.844.165.037,0
74.706.847.697,0
Nota: Any 2017 dades provisionals.
Font: Agencia Tributaria.
Darrera actualització: 14-12-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Província
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Destí/origen
Destí/origen
Exportacions/importacions
Exportacions/importacions
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona