Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Exportacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Exportacions de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09).
Unitat: euros
Nom Àmbit: Barcelona
Sector
2017
2018
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
10.614.824.240
11.554.584.277
Indústries químiques
7.729.598.385
8.074.468.530
Fabricació de productes farmacèutics
4.599.803.928
4.677.643.003
Indústries de productes alimentaris
3.932.204.064
3.812.954.270
Fabricació de maquinària i equips ncaa
3.446.150.182
3.666.925.100
Confecció de peces de vestir
3.049.256.917
3.101.204.607
Fabricació de materials i equips elèctrics
2.476.476.758
2.616.303.868
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
2.081.660.440
2.152.349.359
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
1.896.881.645
2.027.449.004
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
1.723.509.344
1.703.238.546
Resta de sectors
12.138.318.032
12.439.945.986
Total
53.688.683.935
55.827.066.550
Nota: Any 2017 dades provisionals.
Font: Agencia Tributaria.
Darrera actualització: 10-09-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Província
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona