Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Importacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Importacions de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09).
Unitat: euros
Nom Àmbit: Barcelona
Any: 2017
Sector
2017
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
12.254.006.011
Indústries químiques
9.358.279.808
Confecció de peces de vestir
5.626.418.053
Fabricació de maquinària i equips ncaa
4.530.892.274
Indústries de productes alimentaris
4.395.309.224
Fabricació de productes farmacèutics
3.985.415.544
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
3.694.587.914
Fabricació de materials i equips elèctrics
3.567.380.792
Indústries manufactureres diverses
3.013.698.594
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
2.853.233.981
Resta de sectors
15.509.064.157
Total
68.788.286.352
Nota: Any 2017 dades provisionals.
Font: Agencia Tributaria.
Darrera actualització: 05-04-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Província
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona