Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Repartiment modal en la mobilitat intramunicipal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Mode de transport utilitzat en els desplaçaments intramunicipals realitzats per la població resident a l'àrea metropolitana de 16 anys i més, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2019
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat activa
Transport públic
Transport privat
De 16 a 29 anysHome
59,2
26,1
14,7
Dona
56,5
34,0
9,5
Total
57,8
30,0
12,2
De 30 a 64 anysHome
62,7
14,9
22,4
Dona
64,4
20,3
15,3
Total
63,6
17,8
18,6
De 65 anys i mésHome
74,4
13,9
11,7
Dona
73,8
19,5
6,7
Total
74,1
17,1
8,9
TotalHome
64,7
16,7
18,6
Dona
65,7
22,0
12,3
Total
65,3
19,6
15,2
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 17-07-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Mode de transport
Mode de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona