Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Motius dels desplaçaments
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Motiu absolut i percentual dels desplaçaments realitzats en dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [milers de desplaçaments]; [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2019
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat ocupacional (%)
Mobilitat personal (%)
Tornada a casa ocupacional (%)
Tornada a casa personal (%)
Total (%)
De 16 a 29 anysHome
27,2
29,3
21,2
22,2
100,0
Dona
26,6
31,1
20,4
21,9
100,0
Total
26,9
30,2
20,8
22,1
100,0
De 30 a 64 anysHome
25,5
33,3
17,1
24,1
100,0
Dona
20,9
38,9
13,3
26,9
100,0
Total
23,1
36,2
15,1
25,6
100,0
De 65 anys i mésHome
1,8
53,4
1,3
43,5
100,0
Dona
1,4
55,3
0,8
42,4
100,0
Total
1,6
54,5
1,0
42,9
100,0
TotalHome
21,1
36,6
14,7
27,6
100,0
Dona
17,4
41,3
11,6
29,6
100,0
Total
19,2
39,1
13,1
28,7
100,0
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 07-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Motiu absolut i percentual
Motiu absolut i percentual
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona