Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Situacions problemàtiques als barris
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt).
Unitat: Percentatge de població
Nom Àmbit: AMB
Problema
2016
2017
Gens
Poc
Bastant
Molt
NS/NC
Gens
Poc
Bastant
Molt
NS/NC
Problemes amb turistes o apartaments turístics
77,0
12,6
3,4
2,5
4,4
72,6
16,1
5,0
3,9
2,3
Conflictes/baralles als carrers, places, etc.
38,4
42,9
10,9
5,1
2,6
37,5
45,9
10,6
4,2
1,6
Conflictes amb els veïns de l'escala
45,9
33,0
13,5
5,3
2,4
48,2
33,8
11,4
4,6
1,6
Destrosses a l'espai públic o al mobiliari urbà
21,8
47,6
21,0
8,1
1,4
22,5
47,5
21,7
7,0
1,2
Manca de manteniment a l'espai públic
23,5
44,0
23,1
7,2
2,2
24,8
44,4
22,8
6,2
1,4
Soroll provocat per persones al carrer o a places
29,2
38,9
20,9
10,0
1,0
30,2
38,2
20,8
9,8
0,8
Presència de recollidors de deixalles, pidolaires
25,8
35,9
24,8
12,0
1,4
23,6
37,1
25,8
12,4
0,7
Brutícia als carrers, escombraries fora de lloc
19,6
36,8
27,1
15,7
0,6
22,4
37,8
26,3
12,8
0,6
Nota: * Problemes amb els turistes o apartaments turístics
* Conflictes/baralles als carrers, places, etc.
* Conflictes amb els veïns de l'escala
* Vandalisme, destrosses a l'espai públic o el mobiliari urbà
* Manteniment deficient de l'espai públic o el mobiliari urbà
* Soroll provocat per persones al carrer o a les places
* Persones que demanen al carrer, sense sostre, recollidors de deixalles, venda ambulant
* Brutícia als carrers i places, escombraries fora de lloc.
Font: IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2016.
Darrera actualització: 29-11-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Problema
Problema
Qualificació
Qualificació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona