Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Situacions problemàtiques segons ciutats
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt) segons ciutats.
Unitat: Percentatge de població
Nom Àmbit
2016
2017
Soroll
Físics
Socials
Soroll
Físics
Socials
Badalona
31,2
28,5
24,9
33,3
33,3
20,0
Barcelona
31,5
21,3
30,6
33,1
21,3
33,7
Cornellà de Llobregat
35,0
24,7
20,5
29,0
17,9
14,7
Hospitalet de Llobregat, l'
42,3
36,5
34,5
43,3
32,5
34,9
Sant Boi de Llobregat
33,6
23,9
19,9
34,3
16,8
13,2
Sant Cugat del Vallès
12,0
11,7
5,6
15,9
13,5
7,3
Santa Coloma de Gramenet
33,0
31,5
27,7
32,0
25,5
24,8
Font: IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2016.
Darrera actualització: 29-11-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Problema
Problema
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona