Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
PIB de l'AMB per habitant
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l'AMB per habitant. El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.
Unitat: euros
Nom Àmbit
2016
2017
2018
2019
AMB
37.523
39.191
40.356
41.546
Resta AMB
27.195
28.464
29.001
29.822
Barcelona
47.910
49.956
51.848
53.401
Nota: Anys 2016, 2017, 2018 i 2019 dades provisionals. La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font: Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 03-06-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona