Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Salaris mitjans totals per sexe i edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Salaris mitjans anuals dels homes i de les dones assalariats/ades per edat.
Metodologia:
La informació, de periodicitat anual, s’obté de l'explotació de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL). La MCVL és un extracte de dades individuals anonimitzades de la Seguretat Social, complementades amb informació provinent del padró municipal i del Model 190 de l'AEAT. La informació del Model 190 inclou totes les rendes subjectes a IRPF, també les que estan per sota del mínim exempt (té millor cobertura, per tant, que la informació derivada de declaracions). La MCVL és una mostra aleatòria del 4% del total de registres o microdades de la Seguretat Social. Els arxius de la MCVL que es fan servir són tres: el de persones, el fiscal i el d’ afiliacions. El concepte salarial que es recull correspon a valors bruts, és a dir, la percepció abans de practicar la retenció a compte de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social a càrrec del treballador. La informació correspon a tots els assalariats del Règim General de la Seguretat Social, amb l'excepció dels treballadors de la llar, amb contracte vigent a final d'any.
Unitat: euros
Edat: Total
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit
2019
2020
2021
2022
AMB
29.195,69
28.742,52
30.548,69
31.868,50
Badalona
24.320,31
24.063,85
25.769,26
26.569,77
Barcelona
31.076,49
30.593,34
32.324,06
33.837,32
Castelldefels
31.908,63
30.795,36
32.350,54
34.660,47
Cerdanyola del Vallès
28.485,97
27.605,27
30.758,87
31.570,16
Cornellà de Llobregat
25.814,49
24.827,77
27.491,75
26.540,51
Esplugues de Llobregat
29.625,85
29.114,68
31.163,54
32.010,56
Gavà
28.467,42
28.439,48
30.697,98
31.673,61
Hospitalet de Llobregat, l'
22.774,39
21.635,89
23.737,21
24.519,48
Prat de Llobregat, el
25.798,04
25.029,68
27.038,18
27.847,69
Sant Boi de Llobregat
25.190,12
24.485,04
25.222,07
26.685,54
Sant Cugat del Vallès
44.125,11
45.314,97
47.261,74
50.277,80
Sant Feliu de Llobregat
33.196,61
35.321,88
36.165,22
39.200,96
Santa Coloma de Gramenet
22.080,08
21.328,52
22.991,73
23.555,86
Viladecans
26.203,42
25.462,07
27.214,88
28.659,05
Nota: Salaris mitjans anuals dels assalariats residents als municipis de més de 40.000 habitants de l'AMB.
Font: Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 13-03-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona