Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Salaris mitjans totals per sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Salaris mitjans anuals dels homes i de les dones assalariats/ades.
Metodologia:
La informació, de periodicitat anual, s’obté de l’explotació de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL). La MCVL és un extracte de dades individuals anonimitzades de la Seguretat Social, complementades amb informació provinent del padró municipal i del Model 190 de l’AEAT. La informació del Model 190 inclou totes les rendes subjectes a IRPF, també les que estan per sota del mínim exempt (té millor cobertura, per tant, que la informació derivada de declaracions). La MCVL és una mostra aleatòria del 4% del total de registres o microdades de la Seguretat Social. Els arxius de la MCVL que es fan servir són tres: el de persones, el fiscal i el d’ afiliacions. El concepte salarial que es recull correspon a valors bruts, és a dir, la percepció abans de practicar la retenció a compte de l’IRPF o les contribucions a la Seguretat Social a càrrec del treballador. La informació correspon a tots els assalariats del Règim General de la Seguretat Social, amb l’excepció dels treballadors de la llar, amb contracte vigent a final d’any.
Unitat: euros
Nom Àmbit
2016
2017
Home
Dona
Ambdós sexes
Home
Dona
Ambdós sexes
AMB
31.003
23.563
27.290
32.223
24.580
28.460
Badalona
25.725
19.303
22.580
27.157
20.593
24.037
Barcelona
32.820
25.669
29.176
34.017
26.579
30.263
Castelldefels
35.022
24.046
29.442
34.637
26.218
30.366
Cerdanyola del Vallès
31.466
22.221
26.781
32.763
23.240
28.071
Cornellà de Llobregat
27.051
19.311
23.314
31.531
20.040
26.093
Esplugues de Llobregat
29.532
23.194
26.604
30.046
23.352
26.992
Gavà
32.529
21.364
27.030
34.055
22.474
28.341
Hospitalet de Llobregat, l'
24.887
17.989
21.564
25.099
18.958
22.206
Prat de Llobregat, el
27.068
20.239
23.789
28.762
21.165
25.217
Sant Boi de Llobregat
27.026
19.788
23.662
27.767
20.327
24.272
Sant Cugat del Vallès
49.342
32.636
40.769
51.523
34.961
43.124
Sant Feliu de Llobregat
31.948
23.894
28.093
34.162
24.653
29.633
Santa Coloma de Gramenet
23.778
16.472
20.185
24.696
17.444
21.409
Viladecans
27.887
19.898
24.255
29.259
20.271
24.980
Nota: Salaris mitjans anuals dels assalariats residents als municipis de més de 40.000 habitants de l'AMB.
Font: Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 03-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona