{"id":"1323","titol":"Demanda del transport públic col·lectiu","descripcio":"Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, per operador.","unitats":"[Milions de viatges]","font":"Autoritat del Transport Metropolità.","nota":"A partir del 2015 l'àmbit de l'STI s'amplia a les comarques d'Osona, Berguedà i Ripollès","ultima_actualitzacio":"2020-08-31","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1323","variables":["Anys","Servei"],"Anys":{"1996":"1996","1997":"1997","1998":"1998","1999":"1999","2000":"2000","2001":"2001","2002":"2002","2003":"2003","2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"Servei":{"1":"Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB)","2":"Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya","3":"Rodalies de Catalunya (Renfe)","4":"Tramvia metropolità","5":"Total transport ferroviari","6":"Autobús de Barcelona (Transports de Barcelona, TB)","7":"Autobús AMB","8":"Autobús (Generalitat de Catalunya)","9":"Altres autobusos urbans","10":"Total transport en autobús","11":"Total transport públic col·lectiu","12":"Total TMB"},"valors":[["1996","1","269.0"],["1996","2","44.8"],["1996","3","82.1"],["1996","4","0.0"],["1996","5","395.9"],["1996","6","207.6"],["1996","7","44.0"],["1996","8","18.8"],["1996","9","27.2"],["1996","10","297.6"],["1996","11","693.5"],["1996","12","476.6"],["1997","1","259.1"],["1997","2","46.8"],["1997","3","85.5"],["1997","4","0.0"],["1997","5","391.4"],["1997","6","207.5"],["1997","7","44.8"],["1997","8","19.7"],["1997","9","28.2"],["1997","10","300.2"],["1997","11","691.6"],["1997","12","466.6"],["1998","1","280.9"],["1998","2","52.7"],["1998","3","88.5"],["1998","4","0.0"],["1998","5","422.1"],["1998","6","200.4"],["1998","7","43.7"],["1998","8","19.7"],["1998","9","28.1"],["1998","10","291.9"],["1998","11","714.0"],["1998","12","481.3"],["1999","1","286.7"],["1999","2","56.9"],["1999","3","90.1"],["1999","4","0.0"],["1999","5","433.7"],["1999","6","202.1"],["1999","7","43.4"],["1999","8","19.1"],["1999","9","28.1"],["1999","10","292.7"],["1999","11","726.4"],["1999","12","488.8"],["2000","1","294.1"],["2000","2","60.8"],["2000","3","95.2"],["2000","4","0.0"],["2000","5","450.1"],["2000","6","203.3"],["2000","7","46.0"],["2000","8","20.4"],["2000","9","28.8"],["2000","10","298.5"],["2000","11","748.6"],["2000","12","497.4"],["2001","1","305.1"],["2001","2","63.2"],["2001","3","103.6"],["2001","4","0.0"],["2001","5","471.9"],["2001","6","184.0"],["2001","7","47.8"],["2001","8","22.1"],["2001","9","29.6"],["2001","10","283.5"],["2001","11","755.4"],["2001","12","489.1"],["2002","1","322.0"],["2002","2","70.0"],["2002","3","110.9"],["2002","4","0.0"],["2002","5","502.9"],["2002","6","189.8"],["2002","7","52.6"],["2002","8","24.1"],["2002","9","30.6"],["2002","10","297.1"],["2002","11","800.0"],["2002","12","511.8"],["2003","1","332.0"],["2003","2","73.0"],["2003","3","112.0"],["2003","4","0.0"],["2003","5","517.0"],["2003","6","203.7"],["2003","7","57.2"],["2003","8","25.0"],["2003","9","34.2"],["2003","10","320.1"],["2003","11","837.1"],["2003","12","535.7"],["2004","1","343.3"],["2004","2","76.0"],["2004","3","113.9"],["2004","4","7.7"],["2004","5","540.9"],["2004","6","205.0"],["2004","7","60.3"],["2004","8","26.3"],["2004","9","35.7"],["2004","10","327.3"],["2004","11","868.2"],["2004","12","548.3"],["2005","1","345.3"],["2005","2","75.0"],["2005","3","122.6"],["2005","4","20.9"],["2005","5","563.8"],["2005","6","205.0"],["2005","7","61.7"],["2005","8","27.2"],["2005","9","37.0"],["2005","10","330.9"],["2005","11","894.7"],["2005","12","550.3"],["2006","1","353.4"],["2006","2","77.9"],["2006","3","122.2"],["2006","4","16.9"],["2006","5","570.4"],["2006","6","207.7"],["2006","7","66.1"],["2006","8","28.4"],["2006","9","38.0"],["2006","10","340.2"],["2006","11","910.6"],["2006","12","561.1"],["2007","1","366.4"],["2007","2","79.1"],["2007","3","117.1"],["2007","4","20.9"],["2007","5","583.5"],["2007","6","210.5"],["2007","7","71.6"],["2007","8","29.2"],["2007","9","40.0"],["2007","10","351.3"],["2007","11","934.8"],["2007","12","576.9"],["2008","1","376.4"],["2008","2","81.0"],["2008","3","114.4"],["2008","4","23.2"],["2008","5","595.0"],["2008","6","194.9"],["2008","7","74.5"],["2008","8","29.4"],["2008","9","41.1"],["2008","10","339.9"],["2008","11","934.9"],["2008","12","571.3"],["2009","1","361.7"],["2009","2","79.9"],["2009","3","110.1"],["2009","4","23.9"],["2009","5","575.6"],["2009","6","196.0"],["2009","7","73.5"],["2009","8","28.6"],["2009","9","40.6"],["2009","10","338.7"],["2009","11","914.3"],["2009","12","557.7"],["2010","1","381.2"],["2010","2","79.9"],["2010","3","103.7"],["2010","4","23.8"],["2010","5","588.6"],["2010","6","189.4"],["2010","7","73.4"],["2010","8","30.2"],["2010","9","40.7"],["2010","10","333.7"],["2010","11","922.3"],["2010","12","570.6"],["2011","1","389.0"],["2011","2","80.5"],["2011","3","106.2"],["2011","4","24.2"],["2011","5","599.9"],["2011","6","188.4"],["2011","7","75.2"],["2011","8","31.0"],["2011","9","41.0"],["2011","10","335.6"],["2011","11","935.5"],["2011","12","577.4"],["2012","1","373.5"],["2012","2","75.0"],["2012","3","105.9"],["2012","4","23.7"],["2012","5","578.1"],["2012","6","180.0"],["2012","7","73.4"],["2012","8","29.7"],["2012","9","38.7"],["2012","10","321.8"],["2012","11","899.9"],["2012","12","553.5"],["2013","1","369.9"],["2013","2","75.5"],["2013","3","105.1"],["2013","4","23.8"],["2013","5","574.3"],["2013","6","183.0"],["2013","7","74.5"],["2013","8","30.2"],["2013","9","38.1"],["2013","10","325.8"],["2013","11","900.1"],["2013","12","552.9"],["2014","1","375.7"],["2014","2","77.2"],["2014","3","105.2"],["2014","4","24.5"],["2014","5","582.6"],["2014","6","184.3"],["2014","7","79.7"],["2014","8","30.9"],["2014","9","38.1"],["2014","10","333.0"],["2014","11","915.6"],["2014","12","560.0"],["2015","1","385.0"],["2015","2","79.7"],["2015","3","106.4"],["2015","4","25.4"],["2015","5","596.5"],["2015","6","187.8"],["2015","7","83.1"],["2015","8","32.4"],["2015","9","39.1"],["2015","10","342.4"],["2015","11","938.9"],["2015","12","572.8"],["2016","1","381.5"],["2016","2","81.4"],["2016","3","108.2"],["2016","4","26.8"],["2016","5","597.9"],["2016","6","195.9"],["2016","7","86.6"],["2016","8","33.9"],["2016","9","39.8"],["2016","10","356.2"],["2016","11","954.1"],["2016","12","577.4"],["2017","1","390.4"],["2017","2","84.3"],["2017","3","113.4"],["2017","4","28.0"],["2017","5","616.1"],["2017","6","202.0"],["2017","7","90.0"],["2017","8","35.8"],["2017","9","41.2"],["2017","10","369.0"],["2017","11","985.1"],["2017","12","592.4"],["2018","1","407.5"],["2018","2","87.2"],["2018","3","116.1"],["2018","4","29.1"],["2018","5","639.9"],["2018","6","207.5"],["2018","7","95.8"],["2018","8","38.8"],["2018","9","42.9"],["2018","10","385.0"],["2018","11","1024.9"],["2018","12","615.0"],["2019","1","411.9"],["2019","2","91.1"],["2019","3","119.3"],["2019","4","29.8"],["2019","5","652.1"],["2019","6","215.4"],["2019","7","102.8"],["2019","8","41.4"],["2019","9","44.7"],["2019","10","404.3"],["2019","11","1056.4"],["2019","12","627.3"]]}