{"id":"1524","titol":"Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox","descripcio":"Nombre d'estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox.","unitats":"[Estacions]","font":"Bicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.","nota":"Dades Anuals a 31 de desembre; Dades del 2019 fins al 30 de juny","ultima_actualitzacio":"2020-09-02","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1524","variables":["Anys","Servei","Tipus de propulsió"],"Anys":{"2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"Servei":{"1":"Bicing","2":"Bicibox","3":"e-Bicibox"},"Tipus de propulsió":{"1":"Mecànica","2":"Elèctrica"},"valors":[["2007","1","1","200"],["2007","1","2","0"],["2007","2","1","0"],["2007","3","2","0"],["2008","1","1","394"],["2008","1","2","0"],["2008","2","1","0"],["2008","3","2","0"],["2009","1","1","420"],["2009","1","2","0"],["2009","2","1","0"],["2009","3","2","0"],["2010","1","1","420"],["2010","1","2","0"],["2010","2","1","0"],["2010","3","2","0"],["2011","1","1","420"],["2011","1","2","0"],["2011","2","1","0"],["2011","3","2","0"],["2012","1","1","420"],["2012","1","2","0"],["2012","2","1","0"],["2012","3","2","0"],["2013","1","1","420"],["2013","1","2","0"],["2013","2","1","123"],["2013","3","2","0"],["2014","1","1","420"],["2014","1","2","0"],["2014","2","1","129"],["2014","3","2","0"],["2015","1","1","420"],["2015","1","2","46"],["2015","2","1","142"],["2015","3","2","0"],["2016","1","1","420"],["2016","1","2","46"],["2016","2","1","156"],["2016","3","2","0"],["2017","1","1","420"],["2017","1","2","46"],["2017","2","1","156"],["2017","3","2","0"],["2018","1","1","420"],["2018","1","2","46"],["2018","2","1","167"],["2019","1","1","419"],["2019","1","2","0"],["2019","2","1","168"],["2019","3","2","41"]]}