{"id":"1529","titol":"Places d'aparcament de bicicletes del servei Bicibox","descripcio":"Nombre de places per a bicicletes (mecàniques o elèctriques), dels serveis Bicibox.","unitats":"[Places]","font":"Àrea Metropolitana de Barcelona.","nota":"Dades del 2019 fins al 30 de juny","ultima_actualitzacio":"2023-02-23","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1529","variables":["Anys","Servei"],"Anys":{"2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020","2021":"2021"},"Servei":{"1":"Bicibox en mòduls","2":"Bicibox en aparcaments","3":"Total"},"valors":[["2013","1","1358"],["2013","2","0"],["2013","3","1358"],["2014","1","1421"],["2014","2","0"],["2014","3","1421"],["2015","1","1540"],["2015","2","0"],["2015","3","1540"],["2016","1","1729"],["2016","2","0"],["2016","3","1729"],["2017","1","1729"],["2017","2","0"],["2017","3","1729"],["2018","1","1887"],["2018","2","0"],["2018","3","1887"],["2019","1","1868"],["2019","2","146"],["2019","3","2014"],["2020","1","1875"],["2020","2","146"],["2020","3","2021"],["2021","1","1917"],["2021","2","235"],["2021","3","2152"]]}