{"id":"1533","titol":"Flota de taxis segons tipus de propulsió","descripcio":"Nombre de vehicles d'autotaxi segons tipus de propulsió.","unitats":"[vehicles]","font":"Institut Metropolità del Taxi.","nota":"","ultima_actualitzacio":"2023-02-23","ultima_data_disponible":"2021","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1533","variables":["Anys","Tipus de propulsió"],"Anys":{"2003":"2003","2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020","2021":"2021"},"Tipus de propulsió":{"1":"Gasoil","2":"GLP-Autogas","3":"Hibrids","4":"Biocumbustible","5":"Gas natural","6":"Elèctric","7":"Híbrid-GLP","8":"Híbrid-GNC","9":"Gasolina","10":"Total"},"valors":[["2003","1","9910"],["2003","2","335"],["2003","3","0"],["2003","4","16"],["2003","5","0"],["2003","6","0"],["2003","7","0"],["2003","8","0"],["2003","9","0"],["2003","10","10261"],["2004","1","10083"],["2004","2","232"],["2004","3","0"],["2004","4","18"],["2004","5","0"],["2004","6","0"],["2004","7","0"],["2004","8","0"],["2004","9","0"],["2004","10","10333"],["2005","1","10177"],["2005","2","148"],["2005","3","0"],["2005","4","20"],["2005","5","0"],["2005","6","0"],["2005","7","0"],["2005","8","0"],["2005","9","0"],["2005","10","10345"],["2006","1","10263"],["2006","2","84"],["2006","3","0"],["2006","4","22"],["2006","5","0"],["2006","6","0"],["2006","7","0"],["2006","8","0"],["2006","9","0"],["2006","10","10369"],["2007","1","10272"],["2007","2","70"],["2007","3","2"],["2007","4","24"],["2007","5","0"],["2007","6","0"],["2007","7","0"],["2007","8","0"],["2007","9","0"],["2007","10","10368"],["2008","1","9837"],["2008","2","331"],["2008","3","74"],["2008","4","124"],["2008","5","14"],["2008","6","0"],["2008","7","0"],["2008","8","0"],["2008","9","0"],["2008","10","10380"],["2009","1","9637"],["2009","2","514"],["2009","3","135"],["2009","4","90"],["2009","5","16"],["2009","6","0"],["2009","7","0"],["2009","8","0"],["2009","9","0"],["2009","10","10392"],["2010","1","9329"],["2010","2","578"],["2010","3","421"],["2010","4","62"],["2010","5","28"],["2010","6","0"],["2010","7","0"],["2010","8","0"],["2010","9","0"],["2010","10","10418"],["2011","1","8783"],["2011","2","602"],["2011","3","967"],["2011","4","49"],["2011","5","33"],["2011","6","0"],["2011","7","0"],["2011","8","0"],["2011","9","0"],["2011","10","10434"],["2012","1","8325"],["2012","2","622"],["2012","3","1465"],["2012","4","43"],["2012","5","33"],["2012","6","0"],["2012","7","0"],["2012","8","0"],["2012","9","0"],["2012","10","10488"],["2013","1","7948"],["2013","2","624"],["2013","3","1869"],["2013","4","32"],["2013","5","28"],["2013","6","0"],["2013","7","0"],["2013","8","0"],["2013","9","0"],["2013","10","10501"],["2014","1","7538"],["2014","2","518"],["2014","3","2239"],["2014","4","23"],["2014","5","25"],["2014","6","20"],["2014","7","129"],["2014","8","7"],["2014","9","0"],["2014","10","10499"],["2015","1","7378"],["2015","2","641"],["2015","3","2431"],["2015","4","0"],["2015","5","23"],["2015","6","23"],["2015","7","0"],["2015","8","0"],["2015","9","0"],["2015","10","10496"],["2016","1","7160"],["2016","2","607"],["2016","3","2620"],["2016","4","0"],["2016","5","37"],["2016","6","26"],["2016","7","49"],["2016","8","8"],["2016","9","0"],["2016","10","10507"],["2017","1","6780"],["2017","2","639"],["2017","3","2895"],["2017","4","0"],["2017","5","94"],["2017","6","24"],["2017","7","50"],["2017","8","8"],["2017","9","0"],["2017","10","10490"],["2018","1","5958"],["2018","2","937"],["2018","3","3254"],["2018","4","0"],["2018","5","267"],["2018","6","25"],["2018","7","56"],["2018","8","7"],["2018","9","1"],["2018","10","10505"],["2019","1","4976"],["2019","2","1183"],["2019","3","3670"],["2019","4","0"],["2019","5","553"],["2019","6","39"],["2019","7","41"],["2019","8","6"],["2019","9","4"],["2019","10","10472"],["2020","1","4543"],["2020","2","1230"],["2020","3","3917"],["2020","4","0"],["2020","5","677"],["2020","6","50"],["2020","7","32"],["2020","8","6"],["2020","9","4"],["2020","10","10459"],["2021","1","4156"],["2021","2","1269"],["2021","3","4138"],["2021","4","0"],["2021","5","708"],["2021","6","83"],["2021","7","28"],["2021","8","5"],["2021","9","4"],["2021","10","10413"]]}