{"id":"1610","titol":"Operacions en creuers i ferris de línia regular","descripcio":"Nombre d'operacions anuals en creuers i ferris de línia regular que fan parada al Port de Barcelona.","unitats":"[Operacions]","font":"Port de Barcelona.","nota":"","ultima_actualitzacio":"2021-09-09","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1610","variables":["Anys","Servei"],"Anys":{"1997":"1997","1998":"1998","1999":"1999","2000":"2000","2001":"2001","2002":"2002","2003":"2003","2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020"},"Servei":{"1":"Ferris línia regular","2":"Creuers turístics"},"valors":[["1997","1","0"],["1997","2","417"],["1998","1","1138"],["1998","2","448"],["1999","1","2208"],["1999","2","506"],["2000","1","2192"],["2000","2","491"],["2001","1","1778"],["2001","2","547"],["2002","1","1730"],["2002","2","633"],["2003","1","2102"],["2003","2","708"],["2004","1","2070"],["2004","2","634"],["2005","1","2431"],["2005","2","691"],["2006","1","3057"],["2006","2","706"],["2007","1","3417"],["2007","2","820"],["2008","1","3257"],["2008","2","892"],["2009","1","2715"],["2009","2","799"],["2010","1","2493"],["2010","2","851"],["2011","1","2487"],["2011","2","881"],["2012","1","2365"],["2012","2","770"],["2013","1","2468"],["2013","2","835"],["2014","1","2400"],["2014","2","764"],["2015","1","2708"],["2015","2","749"],["2016","1","3135"],["2016","2","758"],["2017","1","3283"],["2017","2","778"],["2018","1","3389"],["2018","2","830"],["2019","1","3260"],["2019","2","800"],["2020","1","2193"],["2020","2","72"]]}