{"id":"1783","titol":"Índex de victimització segons àmbit delictiu","descripcio":"Població que ha estat víctima d'algun fet segons àmbit delictiu.","unitats":"Percentatge de població de 16 anys i més","font":"Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB)","nota":"","ultima_actualitzacio":"2023-03-17","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1783","variables":["Àmbits","Anys","Àmbit seguretat"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020","2021":"2021","2022":"2022"},"Àmbit seguretat":{"1":"Seguretat personal","2":"Vehicle","3":"Domicili","4":"Segona residència","5":"Negoci, botiga o taller"},"valors":[["122","1","2004","1","9.2"],["122","1","2004","2","7.5"],["122","1","2004","3","1.7"],["122","1","2004","4","0.7"],["122","1","2004","5","0.8"],["122","1","2005","1","9.9"],["122","1","2005","2","7.0"],["122","1","2005","3","1.4"],["122","1","2005","4","0.7"],["122","1","2005","5","0.7"],["122","1","2006","1","10.0"],["122","1","2006","2","6.5"],["122","1","2006","3","1.6"],["122","1","2006","4","0.7"],["122","1","2006","5","0.8"],["122","1","2007","1","9.9"],["122","1","2007","2","7.8"],["122","1","2007","3","1.9"],["122","1","2007","4","0.8"],["122","1","2007","5","0.8"],["122","1","2008","1","10.6"],["122","1","2008","2","6.3"],["122","1","2008","3","1.6"],["122","1","2008","4","0.7"],["122","1","2008","5","0.9"],["122","1","2009","1","10.3"],["122","1","2009","2","6.6"],["122","1","2009","3","1.4"],["122","1","2009","4","0.8"],["122","1","2009","5","0.7"],["122","1","2010","1","12.4"],["122","1","2010","2","9.5"],["122","1","2010","3","1.7"],["122","1","2010","4","0.7"],["122","1","2010","5","0.6"],["122","1","2011","1","12.6"],["122","1","2011","2","8.1"],["122","1","2011","3","2.1"],["122","1","2011","4","1.1"],["122","1","2011","5","0.8"],["122","1","2012","1","12.8"],["122","1","2012","2","7.0"],["122","1","2012","3","2.2"],["122","1","2012","4","1.0"],["122","1","2012","5","0.6"],["122","1","2013","1","13.5"],["122","1","2013","2","8.3"],["122","1","2013","3","2.8"],["122","1","2013","4","1.5"],["122","1","2013","5","0.6"],["122","1","2014","1","10.6"],["122","1","2014","2","6.0"],["122","1","2014","3","2.2"],["122","1","2014","4","1.3"],["122","1","2014","5","0.6"],["122","1","2015","1","13.6"],["122","1","2015","2","8.1"],["122","1","2015","3","2.8"],["122","1","2015","4","1.1"],["122","1","2015","5","1.0"],["122","1","2016","1","12.3"],["122","1","2016","2","7.4"],["122","1","2016","3","2.7"],["122","1","2016","4","0.9"],["122","1","2016","5","0.9"],["122","1","2017","1","14.0"],["122","1","2017","2","7.5"],["122","1","2017","3","3.1"],["122","1","2017","4","1.1"],["122","1","2017","5","0.6"],["122","1","2018","1","15.5"],["122","1","2018","2","7.6"],["122","1","2018","3","3.2"],["122","1","2018","4","0.8"],["122","1","2018","5","0.6"],["122","1","2019","1","17.7"],["122","1","2019","2","8.0"],["122","1","2019","3","4.0"],["122","1","2019","4","0.8"],["122","1","2019","5","1.0"],["122","1","2020","1","18.8"],["122","1","2020","2","8.1"],["122","1","2020","3","3.7"],["122","1","2020","4","0.8"],["122","1","2020","5","0.8"],["122","1","2021","1","13.3"],["122","1","2021","2","6.2"],["122","1","2021","3","2.9"],["122","1","2021","4","0.8"],["122","1","2021","5","0.5"],["122","1","2022","1","14.0"],["122","1","2022","2","7.2"],["122","1","2022","3","3.1"],["122","1","2022","4","0.9"],["122","1","2022","5","0.6"]]}