{"id":"1848","titol":"Ràtio d'atracció i emissió [RAE]","descripcio":"Relació entre la mobilitat atreta (entrada) per un àmbit territorial i la que emet (sortida) aquest àmbit territorial. Valors >1 indiquen territoris atraients; valors <1 indiquen territoris emissors. Població de 16 anys i més.","unitats":"[-]","font":"Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).","nota":"Els valors superior a 1 indiquin territoris atraients, mentre que els valors inferior a 1 indiquen territoris emissors.","ultima_actualitzacio":"2021-09-08","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1848","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"181":{"1":"Barcelona","2":"Resta 1a corona","3":"Total 1a Corona","4":"Resta AMB","5":"Total AMB"}},"Anys":{"2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020"},"valors":[["181","1","2011","2.23"],["181","1","2012","2.49"],["181","1","2013","2.65"],["181","1","2014","2.24"],["181","1","2015","2.36"],["181","1","2016","2.45"],["181","1","2017","2.50"],["181","1","2018","2.07"],["181","1","2019","2.31"],["181","1","2020","1.96"],["181","2","2011","0.55"],["181","2","2012","0.57"],["181","2","2013","0.53"],["181","2","2014","0.58"],["181","2","2015","0.64"],["181","2","2016","0.69"],["181","2","2017","0.68"],["181","2","2018","0.82"],["181","2","2019","0.73"],["181","2","2020","0.78"],["181","3","2011","1.39"],["181","3","2012","1.55"],["181","3","2013","1.78"],["181","3","2014","1.50"],["181","3","2015","1.67"],["181","3","2016","2.10"],["181","3","2017","2.08"],["181","3","2018","1.81"],["181","3","2019","1.97"],["181","3","2020","1.62"],["181","4","2011","0.97"],["181","4","2012","1.01"],["181","4","2013","1.05"],["181","4","2014","1.34"],["181","4","2015","1.06"],["181","4","2016","0.93"],["181","4","2017","1.11"],["181","4","2018","1.21"],["181","4","2019","1.12"],["181","4","2020","1.15"],["181","5","2011","1.33"]]}